Kyash

Organizing : Kyash Inc.

Events (9)

Ended 2019/11/14(Thu) 19:30〜

Kyash Meetup #7 - We are Kyash Direct!

Kyash Kyash

港区南青山5-2-1 (NBF ALLIANCE 201)

Ended 2019/04/18(Thu) 19:30〜

Kyash Meetup #6 Kyash Tech

Kyash Kyash

港区南青山5-2-1 (NBF ALLIANCE 201)

中止 2019/02/12(Tue) 19:30〜

Kyash Meetup #5 本音

Kyash Kyash

港区南青山5-2-1 (NBF ALLIANCE 201)

4/20

Ended 2019/02/12(Tue) 19:30〜

Kyash Meetup #5 本音

Kyash Kyash

港区南青山5-2-1 (NBF ALLIANCE 201)

Ended 2018/11/06(Tue) 19:30〜

Kyash Meetup #4 プロダクト開発

Kyash Kyash

港区南青山5-2-1 (NBF ALLIANCE 201)

中止 2018/11/06(Tue) 19:30〜

Kyash Meetup #4 プロダクト開発

Kyash Kyash

港区南青山5-2-1 (NBF ALLIANCE 201)

9/20

Ended 2018/09/25(Tue) 19:30〜

Kyash Meetup #3 人生

Kyash Kyash

東京都港区南青山5-2-1 (NBF ALLIANCE 201)

Up to 20

Ended 2018/07/31(Tue) 19:30〜

Kyash Meetup #2 Server Side

Kyash Kyash

東京都港区南青山5-2-1 (NBF ALLIANCE 201)

Up to 20

Ended 2018/06/19(Tue) 19:00〜

Kyash Meetup #1 iOS & Android

Kyash Kyash

東京都港区南青山5-2-1 (NBF ALLIANCE 201)

Up to 20